Monthly Archives: Styczeń 2016

Problemy wydawnictwa edukacyjnego książki

Problemy wydawnictwa edukacyjnego książki Prawie wszystkie problemy z publikacją książki edukacyjnej dziś są bezpośrednio związane z problemami edukacji Rosyjskiej. Zwłaszcza z polityką w dziedzinie edukacji. Ta pozytywna tendencja jest rozprzestrzenianie zmienności szkolnictwa przyczyniły się do szybkiego rozwoju wydawnictw edukacyjnych księgową

Nawet sumienni wydawcy nie mogą sobie pozwolić

Nawet sumienni wydawcy nie mogą sobie pozwolić wydać dużo pieniędzy na wynagrodzenia dla redaktorów i należności licencyjnych. I tak wydawcy praktycznie zniknął, tak niezbędne do literatury dziecięcej, książki dla dzieci profesjonalnych redaktorów. Stare pokolenie odeszło, nowy redaktor wystarczy wykonać umieszczenie